Cho những đứa bé từ năm 2008

Mẹ nghĩ
Con có thể kiêu hãnh về mẹ và cha
Từ lúc còn nằm trong cha và mẹ

Mẹ viết đến tiều tuỵ
(Dù vì thế, mẹ phải sớm lìa đời.)
Những gì mẹ làm sẽ cho mẹ sống

Những người thân của chúng ta liên miên đau ốm
Mẹ thì không khoẻ

Nhưng
Hercules không phải là thần tượng của chúng ta
Tình yêu mạnh hơn thần quyền, vô hiệu hoá những áp đặt
Mẹ triệt tiêu nỗi khổ nhọc bằng sự dữ dội ẩn nhẫn
Bằng khao khát con, chế ngự tâm hồn

Con
Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt
Giữa những ước mơ hỗn độn và giả tạo đầy rẫy xung quanh
Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ


2000

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007