Chưa có đánh giá nào
41 bài thơ
Tạo ngày 25/03/2015 08:41 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Linh (NXB Thanh niên, 2000; tái bản NXB Phụ nữ, 2007).