Tập thơ Đồng tử (NXB Văn nghệ, 10-2005; tái bản 3-2006), giải Bông hồng vàng văn học đầu tiên của Truyền hình kỹ thuật số VTC do khán giả bầu chọn, 2006.