Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: halfdiot
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 16/10/2008 14:37
Số lần thông tin được xem: 678
Số bài đã gửi: 4

Những bài thơ mới của halfdiot

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

  1. Ngôi nhà (Vi Thuỳ Linh) 16/10/2008 15:05
  2. Sinh nhật (Vi Thuỳ Linh) 16/10/2008 14:58
  3. Sinh năm 1980 (Vi Thuỳ Linh) 16/10/2008 14:47

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!