Một mình em với khoảnh khắc nguyên trinh
Ngấn ngấn nắng phai màu
Nghe tim chiều thắc thỏm
Nhịp buồn mang mang...

Ballade không tên
Đánh thức dương cầm một mình
Lạc điệu vỡ trong im lặng
Gió gió ngả vào xa vắng
Mùa thu đi bạc tóc trời...

Người ơi!
Về ươm hạt cỏ với em
Đêm sương thay áo
Và nghe
Mùa đông nghiêng nghiêng lời ước
Vầng trăng chứng sinh mãi tròn...


Đầu đông, 1996

Bài thơ đoạt giải thưởng Tạp chí Sông Hương, 1996.

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007