Khi em gặp Anh, những vì sao nằm ướt át
Khi em nhớ Anh, côn trùng dấm dứt khóc
Khi em khát Anh, mùa vỡ tiếng gió
                                                          vỡ
                                                              tiếng
                                                                   thở
Ẩn hiện sao trời - bầy đom đóm bụng lửa
Bóng em rỗng bầu đêm
Bóng ngồi im giữa khoảng trống
Nghĩ đến Anh, những ngày qua và những ngày chưa đến
Em thấy Anh trong bóng của mình

Chạm tay vào chiếc bóng
Những ngón tay giật mình: tường lạnh ngắt!
Trong xa cách
Ý nghĩ của Anh có chạm đến em?...


2.12.1997

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007