Một mùa thu ẩm ướt
Những ngày mưa áp thấp
Trăng cóng trên đỉnh trời

Đừng trách em nữa Anh!
Em thấy mình lạnh toát
Đêm, ngày vỡ trên môi
Sao mãi mình chưa gặp?

Thôi thì là số phận
Thôi thì là cơ duyên
Vì sao em yêu Anh?
Vì đâu em một mình?

... Đêm mùa đông năm trước
Em đã đi tìm Anh
Có phải tại mùa đông
Hay Anh - là giá lạnh?

Lại sắp đông ập đến
Hay là đông đã về
Em hỏi rồi em đi
Lời đắng như hạnh phúc

Đường chỉ tay chồng chéo
Số phận - một trận đồ
Khói, bụi, mắt đau rát
Bời bời lá, gió rụng
Đường đi trong ánh nước...

Nếu Anh còn yêu em...


15.9.1998

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007