Anh không muốn ví em là biển
Bởi sóng biển ồn ào

Anh không muốn ví em là biển
Sắc biển đổi thay theo ánh sáng trời cao

Anh không muốn ví em là biển
Dẫu mênh mông biển vẫn trong giới hạn bãi bờ

Chỉ một nét thôi biển giống em mãnh liệt
Mọi cơn bão đời anh đều thổi từ phía :
             Biển và Em.