Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (142 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

13.00
1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 4724 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2012 18:14

Alain Bosquet

15.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 3169 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
4 bài thơ, 2362 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/01/2011 05:32

Alfred de Musset

15.00
1810-1857, Pháp
7 bài thơ, 5823 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

54.80
1790-1860, Pháp
22 bài thơ, 9393 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/03/2008 21:53

Anatole France

1844-1924, Pháp
9 bài thơ, 1990 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:51

André Frénaud

1907-1993, Pháp
1 bài thơ, 470 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 21:12

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 2059 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2008 19:55

Anna de Noailles

15.00
1876-1933, Pháp
4 bài thơ, 3390 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 11:47

Anne Fontaine

1908-2004, Pháp
1 bài thơ, 97 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2021 11:19

Trang trong tổng số 15 trang (142 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối