Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (170 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

24.00
1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 6479 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2012 18:14

Alain Bosquet

25.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 4127 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
4 bài thơ, 3081 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/01/2011 05:32

Alfred de Musset

15.00
1810-1857, Pháp
7 bài thơ, 8107 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

74.86
1790-1860, Pháp
32 bài thơ, 15332 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/03/2008 21:53

Anatole France - François-Anatole Thibault

13.00
1844-1924, Pháp
11 bài thơ, 3139 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:51

André Frénaud

1907-1993, Pháp
1 bài thơ, 1225 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 21:12

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 2843 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2008 19:55

Anna de Noailles

34.67
1876-1933, Pháp
132 bài thơ, 7213 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 11:47

Anne Fontaine

1908-2004, Pháp
1 bài thơ, 866 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/06/2021 11:19

Trang trong tổng số 17 trang (170 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối