Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (137 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

13.00
1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 4166 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2012 18:14

Alain Bosquet

15.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 2836 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
4 bài thơ, 2081 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/01/2011 05:32

Alfred de Musset

1810-1857, Pháp
7 bài thơ, 4901 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine

34.67
1790-1860, Pháp
8 bài thơ, 6921 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/03/2008 21:53

Anatole France

1844-1924, Pháp
9 bài thơ, 1578 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:51

André Frénaud

1907-1993, Pháp
1 bài thơ, 259 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 21:12

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 1819 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2008 19:55

Anna de Noailles

1876-1933, Pháp
4 bài thơ, 2941 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 11:47

Antoine de Saint-Exupéry

1900-1944, Pháp
1 bài thơ, 1720 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2013 11:14

Trang trong tổng số 14 trang (137 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối