Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (142 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

24.00
1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 5093 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2012 18:14

Alain Bosquet

15.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 3321 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
4 bài thơ, 2459 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/01/2011 05:32

Alfred de Musset

15.00
1810-1857, Pháp
7 bài thơ, 6297 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

64.83
1790-1860, Pháp
27 bài thơ, 11076 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/03/2008 21:53

Anatole France

1844-1924, Pháp
9 bài thơ, 2204 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2014 16:51

André Frénaud

1907-1993, Pháp
1 bài thơ, 542 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2018 21:12

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 2157 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/10/2008 19:55

Anna de Noailles

15.00
1876-1933, Pháp
4 bài thơ, 3608 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 11:47

Anne Fontaine

1908-2004, Pháp
1 bài thơ, 190 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2021 11:19

Trang trong tổng số 15 trang (142 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối