Xếp theo:

Trang trong tổng số 12 trang (117 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 3535 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2012 18:14

Alain Bosquet

15.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 2424 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
2 bài thơ, 1754 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/01/2011 05:32

Alfred de Musset

1810-1857, Pháp
6 bài thơ, 3841 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine

14.00
1790-1860, Pháp
7 bài thơ, 5944 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/03/2008 21:53

Anatole France

1844-1924, Pháp
8 bài thơ, 1116 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2014 16:51

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 1545 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/10/2008 19:55

Anna de Noailles

1876-1933, Pháp
4 bài thơ, 1896 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 11:47

Antoine de Saint-Exupéry

1900-1944, Pháp
1 bài thơ, 1268 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2013 11:14

Antoine Vincent Arnault

1766-1834, Pháp
1 bài thơ, 786 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2014 16:54

Trang trong tổng số 12 trang (117 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối