Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Afred de Vigny

13.00
1797-1863, Pháp
3 bài thơ, 4308 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2012 18:14

Alain Bosquet

15.00
1919-1998, Pháp
2 bài thơ, 2919 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 06:56

Albert Samain

1858-1900, Pháp
4 bài thơ, 2155 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/01/2011 05:32

Alfred de Musset

15.00
1810-1857, Pháp
7 bài thơ, 5113 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2008 23:11

Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

44.75
1790-1860, Pháp
8 bài thơ, 7450 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/03/2008 21:53

Anatole France

1844-1924, Pháp
9 bài thơ, 1674 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:51

André Frénaud

1907-1993, Pháp
1 bài thơ, 319 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 21:12

André Velter

1945-?, Pháp
3 bài thơ, 1885 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2008 19:55

Anna de Noailles

1876-1933, Pháp
4 bài thơ, 3040 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 11:47

Antoine de Saint-Exupéry

1900-1944, Pháp
1 bài thơ, 1811 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/10/2013 11:14

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối