Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- René Char (19 bài)
- Eugène Guillevic (6 bài)
- André Frénaud (1 bài)
- Pierre Seghers (2 bài)
- Jean Cayrol (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Ngọc Trân (1 bài)
Tạo ngày 23/06/2021 11:19 bởi hongha83
Anne Fontaine (1908-2004) là nhà thơ Pháp, sinh và mất ở Lausanne, Thuỵ Sĩ.