Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Antoine Vincent Arnault

1766-1834, Pháp
1 bài thơ, 899 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2014 16:54

Armand Lanoux

1913-1983, Pháp
2 bài thơ, 1171 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/07/2008 05:16

Armand Monjo

1913-1998, Pháp
1 bài thơ, 962 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2011 20:31

Arthur Rimbaud - Jean Nicolas Arthur Rimbaud

43.50
1854-1891, Pháp
22 bài thơ, 8846 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2004 18:36

Auguste Dorchain

1857-1930, Pháp
1 bài thơ, 450 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2014 18:58

Bernard Noël

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 319 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 16:27

Bernard Vargaftig

1934-2012, Pháp
1 bài thơ, 374 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/08/2015 15:59

Boris Vian

1920-1959, Pháp
2 bài thơ, 1189 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/12/2008 21:22

Carmen Alberny

1947-?, Pháp
1 bài thơ, 1264 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/07/2008 23:29

Charles Baudelaire

15.00
1821-1867, Pháp
63 bài thơ, 13022 lượt xem, 9 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 17/03/2007 11:40

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối