Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Antoine-Vincent Arnault

1766-1834, Pháp
1 bài thơ, 1109 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:54

Armand Godoy

14.00
1880-1964, Pháp
2 bài thơ, 196 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2020 14:06

Armand Lanoux

1913-1983, Pháp
2 bài thơ, 1401 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2008 05:16

Armand Monjo

1913-1998, Pháp
1 bài thơ, 1230 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/04/2011 20:31

Arthur Rimbaud

53.80
1854-1891, Pháp
22 bài thơ, 11616 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 18:36

Auguste Dorchain

1857-1930, Pháp
1 bài thơ, 709 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2014 18:58

Bernard Noël

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 556 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:27

Bernard Vargaftig

1934-2012, Pháp
1 bài thơ, 577 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 15:59

Boris Vian

1920-1959, Pháp
2 bài thơ, 1468 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/12/2008 21:22

Carmen Alberny

1947-?, Pháp
1 bài thơ, 1510 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/07/2008 23:29

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối