Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (143 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Antoine de Saint-Exupéry

1900-1944, Pháp
1 bài thơ, 2520 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2013 11:14

Antoine Pol

15.00
1888-1971, Pháp
1 bài thơ, 235 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/03/2022 09:33

Antoine-Vincent Arnault

1766-1834, Pháp
1 bài thơ, 1266 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2014 16:54

Armand Godoy

14.00
1880-1964, Pháp
2 bài thơ, 462 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/11/2020 14:06

Armand Lanoux

1913-1983, Pháp
2 bài thơ, 1576 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/07/2008 05:16

Armand Monjo

1913-1998, Pháp
1 bài thơ, 1411 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2011 20:31

Arthur Rimbaud

94.33
1854-1891, Pháp
29 bài thơ, 14373 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2004 18:36

Auguste Dorchain

1857-1930, Pháp
1 bài thơ, 883 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2014 18:58

Bernard Noël

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 727 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 16:27

Bernard Vargaftig

1934-2012, Pháp
1 bài thơ, 725 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/08/2015 15:59

Trang trong tổng số 15 trang (143 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối