Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Antoine-Vincent Arnault

1766-1834, Pháp
1 bài thơ, 929 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:54

Armand Lanoux

1913-1983, Pháp
2 bài thơ, 1190 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2008 05:16

Armand Monjo

1913-1998, Pháp
1 bài thơ, 980 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/04/2011 20:31

Arthur Rimbaud

43.50
1854-1891, Pháp
22 bài thơ, 9173 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2004 18:36

Auguste Dorchain

1857-1930, Pháp
1 bài thơ, 479 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2014 18:58

Bernard Noël

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 344 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:27

Bernard Vargaftig

1934-2012, Pháp
1 bài thơ, 386 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 15:59

Boris Vian

1920-1959, Pháp
2 bài thơ, 1215 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/12/2008 21:22

Carmen Alberny

1947-?, Pháp
1 bài thơ, 1289 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/07/2008 23:29

Charles Baudelaire

15.00
1821-1867, Pháp
63 bài thơ, 13542 lượt xem, 9 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 16/03/2007 11:40

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối