Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Charles d’Orléans

1394-1465, Pháp
1 bài thơ, 115 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 21:21

Charles Péguy

1873-1914, Pháp
2 bài thơ, 922 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2012 09:10

Charles Perrault

1628-1703, Pháp
1 bài thơ, 1094 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2009 02:11

Charles-Augustin Sainte-Beuve

1804-1869, Pháp
1 bài thơ, 995 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 09:32

Christine de Pisan

1363-1431, Pháp
1 bài thơ, 988 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2008 02:56

Claude de Trellon

?-1595, Pháp
1 bài thơ, 862 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 03:39

Claude-Michel Cluny

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 391 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 20:38

Clément Marot

1496-1544, Pháp
3 bài thơ, 1093 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/12/2008 06:45

Clovis Hugues

1851-1907, Pháp
1 bài thơ, 91 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2018 07:44

Daniel Biga

1940-?, Pháp
1 bài thơ, 806 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2012 18:42

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối