Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Charles d’Orléans

1394-1465, Pháp
1 bài thơ, 135 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2018 21:21

Charles Péguy

1873-1914, Pháp
2 bài thơ, 945 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/07/2012 09:10

Charles Perrault

1628-1703, Pháp
1 bài thơ, 1111 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/05/2009 02:11

Charles-Augustin Sainte-Beuve

1804-1869, Pháp
1 bài thơ, 1008 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/09/2008 09:32

Christine de Pisan

1363-1431, Pháp
1 bài thơ, 1003 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2008 02:56

Claude de Trellon

?-1595, Pháp
1 bài thơ, 876 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/09/2008 03:39

Claude-Michel Cluny

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 407 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/08/2015 20:38

Clément Marot

1496-1544, Pháp
3 bài thơ, 1123 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/12/2008 06:45

Clovis Hugues

1851-1907, Pháp
1 bài thơ, 120 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 07:44

Daniel Biga

1940-?, Pháp
1 bài thơ, 823 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2012 18:42

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối