Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (143 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Boris Vian

1920-1959, Pháp
2 bài thơ, 1731 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/12/2008 21:22

Carmen Alberny

1947-?, Pháp
1 bài thơ, 1694 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/07/2008 23:29

Charles Baudelaire

95.00
1821-1867, Pháp
107 bài thơ, 23083 lượt xem, 15 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 16/03/2007 11:40

Charles d’Orléans

1394-1465, Pháp
1 bài thơ, 539 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 21:21

Charles Péguy

1873-1914, Pháp
2 bài thơ, 1428 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2012 09:10

Charles Perrault

1628-1703, Pháp
1 bài thơ, 1550 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2009 02:11

Charles-Augustin Sainte-Beuve

1804-1869, Pháp
1 bài thơ, 1533 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 09:32

Christine de Pisan

1363-1431, Pháp
1 bài thơ, 1328 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2008 02:56

Claude de Trellon

?-1595, Pháp
1 bài thơ, 1144 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 03:39

Claude-Michel Cluny

1930-?, Pháp
1 bài thơ, 755 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 20:38

Trang trong tổng số 15 trang (143 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối