Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Henri Chantavoine

1850-1918, Pháp
1 bài thơ, 332 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/04/2019 21:27

Henri de Régnier

1864-1936, Pháp
3 bài thơ, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/06/2012 22:23

Henri Deluy

1931-?, Pháp
1 bài thơ, 567 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/08/2015 09:15

Henri Pichette

1924-2000, Pháp
1 bài thơ, 959 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 01:58

Henri Pourrat

1887-1959, Pháp
1 bài thơ, 852 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/12/2008 08:42

Hippolyte Durand (Guy Delaforest)

1833-1917, Pháp
2 bài thơ, 517 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2014 09:26

Honorat de Bueil de Racan

1589-1670, Pháp
1 bài thơ, 939 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2007 07:21

Jacques Prévert

1900-1977, Pháp
17 bài thơ, 5810 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2007 17:05

Jacques Réda

1929-?, Pháp
1 bài thơ, 933 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 21:16

Jacques Roubaud

1932-?, Pháp
5 bài thơ, 529 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2018 15:46

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối