Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/12/2008 02:56 bởi hongha83
Christine de Pisan (1363-1431) sinh ở Venice (Italia), theo cha đến Pháp lập nghiệp từ nhỏ. Lấy chồng sớm nhưng trở thành quả phụ từ năm 25 tuổi. Mất chỗ dựa là cha và chồng cũng là mất ân sủng của triều đình, bà phải tự xoay sở để kiếm sống, nuôi mẹ và ba con. Hoàn cảnh đã thúc giục bà cầm bút và trở thành nhà văn nữ đầu tiên ở Pháp sống bằng ngòi bút. Sáng tác của bà bao gồm thơ, truyện nghiêng về các chủ đề chính trị và giáo huấn. Bà là một trong những nhân vật chói sáng nhất thời Trung Cổ của Pháp.

Nguồn: Lịch sử văn học Pháp/ Tuyển tác phẩm Trung Cổ và thế kỷ XIV/ NXB Thế Giới, 1999.