15.00
Nước: Pháp
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Joachim du Bellay (8 bài)
- Pierre de Ronsard (32 bài)
- Louise Labé (25 bài)
- Marie Stuart (1 bài)
- Philippe Desportes (2 bài)
Tạo ngày 02/12/2008 06:45 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 02/12/2008 06:57 bởi hongha83
Clément Marot (1496-1544) nhà thơ Pháp, trước theo hầu vua Francois I, sau bị tù đầy nhiều lần vì bị tình nghi ủng hộ phong trào Cải cách (tôn giáo). Là một nhà thơ cung đình, văn phong tao nhã, tác giả Các bức thư văn vần (Épitres), Bi minh (Épitaphes) và Bi ca (Élégies).

Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX/ NXB Giáo Dục, 1997.