Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/12/2010 22:14 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/12/2010 22:37 bởi hongha83
Philippe Desportes (1546-1606) là nhà thơ Pháp. Ông sinh ở Chartres và mất ở Bonport. Philippe Desportes là nhà thơ theo trường phái Ba-rốc. Ông là cận thần của các vua Charles IX và Henri III. Ông là tác giả những ca và thơ phạm thần thánh: "Tình yêu của Diane", "Tình yêu của Hippolyte".