Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/07/2008 23:29 bởi hongha83
Carmen Alberny (1947-) là nữ thi sĩ Pháp đương đại, hiện sống tại vùng Québec, Canada.

Nguồn: Hoa nở đầu xuân, Thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2008