Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean-François Michaël (4 bài)
- André Velter (3 bài)
- Carmen Alberny (1 bài)
- Mireille Gansel (5 bài)
- Christophe (21 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (2 bài)
Tạo ngày 20/02/2023 16:14 bởi hongha83
Mireille Mathieu sinh ngày 22/7/1946, là nữ danh ca người Pháp, đã thu âm hơn 1200 bài hát bằng 11 thứ tiếng, với hơn 122 triệu đĩa được bán trên toàn thế giới.