Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (3 bài)
- Tế Hanh (1 bài)
- Anh Thơ (1 bài)
Tạo ngày 05/11/2018 19:32 bởi hongha83
Mireille Gansel (1947-) là nhà thơ và dịch giả Pháp. Bà đã dịch một số nhà thơ nổi tiếng bao gồm Nelly Sachs, Peter Huchel, và nhà thơ đương đại vĩ đại Reiner Kunze. Sau khi sống ở Hà Nội những năm 70, bà đã cho ấn hành tuyển tập thơ ca cổ điển Việt Nam đầu tiên sang tiếng Pháp. Các sáng tác của bà Cửa sổ nhỏ màu vàng (Une petite fenêtre d’or) và tuyển tập thơ Như một lá thư (Comme une lettre) được NXB La Coopérative ấn hành tại Pháp năm 2017, quyển hồi ký mới của bà Ngôi nhà của những linh hồn (Maison d'âmes) sẽ được xuất bản vào mùa xuân 2018. Một số bài thơ bà đã được dịch sang tiếng Việt in rải rác trên các sách báo ở Việt Nam.