Tặng một phụ nữ. Tặng tất cả những phụ nữ trong những nhà tù ở Nam Việt Nam

Chị tìm được những chỉ màu này ở đâu?
- Trong những thùng đựng rác
Tìm đâu khuôn vải ấy?
- Trên những vết cực hình
Tìm đâu ra sắc trắng tinh?
- Trong tro tàn xám ngắt
Tìm đâu ra thì giờ thêu đẹp thế?
- Trong giờ, trong ngày, trong tháng, trong năm...
Và những màu sắc tinh vi
lay luyến giữa trái tim hoa hồng
mơn man trên bụng chim sải cánh
lấp lánh trên những mái nhà nhỏ xíu
huy hoàng nơi mỏ thắm con chim
Cho chúng em hay chị tìm thấy - ở đâu?


Nguồn: Việt Nam hồn tôi (thơ thế giới chống Mỹ với Việt Nam), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)