Nếu trên trái đất này
Anh muốn tìm một cảnh
Có những dáng ân tình
đến đây, anh hãy đến!

Bàn tay của thời gian thăm thẳm
tay róc gọt bào mòn
bàn tay của gió nổi
bàn tay của triều sinh
bàn tay của muối ngấm
một bàn tay không chút nhân tình

đã nặn tạc
cái nội tâm phong cảnh
đầy ly kỳ và rất mộng mơ
của một mối ân tình hẹn ước
mà xưa nay chưa có bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)