Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- George Sand (1 bài)
- Louise-Angélique Bertin (1 bài)
- Victor Hugo (116 bài)
- Félix Arvers (9 bài)
- Gérard de Nerval (3 bài)
Tạo ngày 12/09/2008 09:32 bởi hongha83
Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) là nhà phê bình hàng đầu Pháp, người đề xướng phương pháp tiểu sử học trong phê bình văn học, đồng thời còn là thi sĩ và tiểu thuyết gia.

Tác phẩm:
- Cuộc đời, thi ca, tư tưởng củ Joseph Delorme (1829)
- Tư duy tháng Tám (1837)
- An ủi

Nguồn:
- Trần Mai Châu/ Tuyển tập dịch thơ Pháp thế kỷ XIX/ Nhà xuất bản Trẻ, TP.HCM, 1996