Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- René Guy Cadou (1 bài)
- Hubert Ithier (1 bài)
- Jacques Plante (1 bài)
- Hubert Giraud (1 bài)
- Alain Bosquet (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/12/2008 21:22 bởi hongha83
Boris Vian (1920-1959) nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Pháp, ngoài ra còn là một ca sĩ có tài. Ông mất sớm.

Tác phẩm:
- Ta sẽ nhổ lên mồ các vị (1946, truyện)
- Bọt tháng ngày (1977, đã được dịch sang tiếng Việt năm 1998)
- Tôi không muốn ngoẻo (1954, thơ)

Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4-1997/ Hội Nhà Văn Việt Nam