Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Daniel Biga

1940-?, Pháp
1 bài thơ, 923 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2012 18:42

Dominique Fourcade

?-?, Pháp
1 bài thơ, 461 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 19:57

Edmond Haraucourt

1856-1941, Pháp
1 bài thơ, 1417 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/05/2008 07:13

Émile Dereux

?-?, Pháp
1 bài thơ, 167 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2018 20:28

Eugène Guillevic

1907-1997, Pháp
6 bài thơ, 1239 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2008 18:06

Eugène Pottier

1816-1887, Pháp
4 bài thơ, 1656 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/05/2008 06:33

Eugène Vermersch

1845-1878, Pháp
1 bài thơ, 257 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 15:14

Félix Arvers

1806-1850, Pháp
1 bài thơ, 1984 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/08/2006 17:00

François Andrieux

1759-1833, Pháp
1 bài thơ, 217 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 18:59

François Coppée

1842-1908, Pháp
3 bài thơ, 1669 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 10:54

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối