Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dominique Fourcade

?-?, Pháp
1 bài thơ, 367 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/08/2015 19:57

Edmond Haraucourt

1856-1941, Pháp
1 bài thơ, 1203 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/05/2008 07:13

Émile Dereux

?-?, Pháp
1 bài thơ, 70 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 20:28

Eugène Guillevic

1907-1997, Pháp
6 bài thơ, 1066 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 18:06

Eugène Pottier

1816-1887, Pháp
4 bài thơ, 1478 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2008 06:33

Eugène Vermersch

1845-1878, Pháp
1 bài thơ, 116 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2018 15:14

Félix Arvers

1806-1850, Pháp
1 bài thơ, 1724 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/08/2006 17:00

François Andrieux (François-Guillaume-Jean-Stanislas Andrieux)

1759-1833, Pháp
1 bài thơ, 103 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 18:59

François Coppée

1842-1908, Pháp
3 bài thơ, 1423 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 10:54

François Villon

1431-1463, Pháp
2 bài thơ, 1314 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 11:34

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối