Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dominique Fourcade

?-?, Pháp
1 bài thơ, 379 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/08/2015 19:57

Edmond Haraucourt

1856-1941, Pháp
1 bài thơ, 1248 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/05/2008 07:13

Émile Dereux

?-?, Pháp
1 bài thơ, 90 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2018 20:28

Eugène Guillevic

1907-1997, Pháp
6 bài thơ, 1098 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2008 18:06

Eugène Pottier

1816-1887, Pháp
4 bài thơ, 1511 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/05/2008 06:33

Eugène Vermersch

1845-1878, Pháp
1 bài thơ, 146 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 15:14

Félix Arvers

1806-1850, Pháp
1 bài thơ, 1771 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/08/2006 17:00

François Andrieux

1759-1833, Pháp
1 bài thơ, 131 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 18:59

François Coppée

1842-1908, Pháp
3 bài thơ, 1473 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 10:54

François Villon

1431-1463, Pháp
2 bài thơ, 1338 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2008 11:34

Trang trong tổng số 14 trang (136 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối