Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Clovis Hugues

1851-1907, Pháp
1 bài thơ, 326 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 07:44

Daniel Biga

1940-?, Pháp
1 bài thơ, 1028 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2012 18:42

Dominique Fourcade

?-?, Pháp
1 bài thơ, 548 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/08/2015 19:57

Edmond Haraucourt

1856-1941, Pháp
1 bài thơ, 1590 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/05/2008 07:13

Émile Dereux

?-?, Pháp
1 bài thơ, 242 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/10/2018 20:28

Eugène Guillevic

1907-1997, Pháp
6 bài thơ, 1361 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 18:06

Eugène Pottier

1816-1887, Pháp
4 bài thơ, 1805 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2008 06:33

Eugène Vermersch

1845-1878, Pháp
1 bài thơ, 340 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2018 15:14

Félix Arvers

1806-1850, Pháp
1 bài thơ, 2195 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/08/2006 17:00

François Andrieux

1759-1833, Pháp
1 bài thơ, 288 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/10/2018 18:59

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối