Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean Miniac (1 bài)
- Erick Benzi (2 bài)
- François Feldman (2 bài)
- Jeanne Mas (1 bài)
- Jean-Jacques Lafon (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 11/05/2023 20:42 bởi hongha83
Christophe Albert Denis Despres sinh ngày 20/6/1964 tại Toulouse, Pháp, là một nhà soạn nhạc. Christophe Albert Deni Despres là anh trai của nhạc sĩ Stephane Jean Despres.