Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Jean Cassou

1897-1986, Pháp
3 bài thơ, 1205 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/11/2008 05:50

Jean Cayrol

1911-2005, Pháp
2 bài thơ, 927 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/12/2008 06:14

Jean Cocteau

1889-1963, Pháp
4 bài thơ, 2015 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 21:14

Jean de La Fontaine

164.19
1621-1695, Pháp
144 bài thơ, 43163 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2006 14:48

Jean Hans Arp

1886-1966, Pháp
1 bài thơ, 1052 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/10/2007 18:05

Jean Marcenac

1913-1984, Pháp
1 bài thơ, 838 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/12/2010 22:05

Jean Miniac

1960-?, Pháp
1 bài thơ, 842 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2008 19:21

Jean Moréas

1856-1910, Pháp
6 bài thơ, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/01/2011 06:00

Jean Pérol

1932-?, Pháp
3 bài thơ, 935 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/07/2008 18:40

Jean Richepin

1849-1926, Pháp
2 bài thơ, 378 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/10/2018 08:11

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối