Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Michel Deguy (2 bài)
- Jude Stéfan (1 bài)
- Bernard Noël (1 bài)
- Robert Nyel (1 bài)
- Jacques Réda (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2015 20:38 bởi hongha83
Claude-Michel Cluny (1930-) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà phê bình điện ảnh và tiểu thuyết gia Pháp. Ông sinh ở Paris.