Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Michel Deguy (2 bài)
- Bernard Noël (1 bài)
- Claude-Michel Cluny (1 bài)
- Robert Nyel (1 bài)
- Jacques Réda (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 13:02 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/11/2012 13:10 bởi hongha83
Jude Stéfan (1930-) là nhà thơ và tiểu thuyết gia Pháp. Ông sinh ở  Pont-Audemer. Ông là giáo viên dạy tiếng Pháp, tiếng Latinh và tiếng Hi Lạp ở bậc trung học. Jude Stéfan đã ra nhiều đầu sách (thơ và văn xuôi).