Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jude Stéfan (1 bài)
- Bernard Noël (1 bài)
- Claude-Michel Cluny (1 bài)
- Robert Nyel (1 bài)
- Jacques Réda (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (2 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 13:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/11/2012 13:29 bởi hongha83
Michel Deguy (1930-) là nhà văn, nhà thơ Pháp. Ông sinh ở Paris. Ông dạy triết và là chủ nhiệm tạp chí Thơ (được thành lập vào năm 1977). Cho đến nay ông đã cho ra ba chục tác phẩm thơ và tiểu luận.