Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Michel Deguy (2 bài)
- Jude Stéfan (1 bài)
- Claude-Michel Cluny (1 bài)
- Bernard Noël (1 bài)
- Henri Deluy (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/07/2008 21:16 bởi hongha83
Jacques Réda (1929-) nhà thơ Pháp, sinh tại Lunéville, là sinh viên trường luật, làm nhiều nghề khác nhau trước khi là biên tập viên của ngành xuất bản. Năm 1987 là tổng biên tập tạp chí  Nouvelle Revue Française.

Tác phẩm:
- Amen (1968)
- Tụng ngâm, Récitatif (1970)
- Những phế tích của Paris, Les Ruines de Paris (1977)
- Cỏ các bờ dốc, L’Herbe des talus (1984)...

Nguồn: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_R%C3%A9da