Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2015 19:57 bởi hongha83
Dominique Fourcade (1938-) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật Pháp. Ông sinh ở Paris. Ông làm mới thơ mình bằng lối ẩn dụ, cố gắng tìm ra ngữ điệu hoàn hảo, trong cách tiếp cận sáng suốt và hài hoà. Năm 2014, ông đã nhận được Giải thưởng lớn về Thơ của Viện Hàn lâm Pháp trao tặng cho toàn bộ các thi phẩm của ông.