Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ
Tạo ngày 12/09/2008 03:39 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/09/2008 03:48 bởi hongha83
Claude de Trellon là nhà thơ, nhà văn Pháp thế kỷ XII. Chưa rõ năm sinh, mất năm 1595. Sống dưới thời trị vì của vua Charles IX. Sáng tác nhiều Sonnet và Bi ca.

Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX, Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo Dục, 1997