15.00
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Saint-John Perse (15 bài)
- Jean Cocteau (4 bài)
- Pierre Reverdy (2 bài)
- Henri Pourrat (1 bài)
- Pierre Jean Jouve (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 07/03/2022 09:33 bởi Vanachi
Antoine François Pol (26/8/1888 - 21/7/1971) sinh tại Douai, mất tại Seine-Port, là một sĩ quan quân đội, chủ doanh nghiệp và nhà thơ người Pháp. Ông học phổ thông tại Douai, kỹ sư về nghệ thuật và chế tạo tại trường École Centrale de Paris khoá 1913. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông là đại uý pháp binh, sau đó tham gia đội mìn tại Strasbourg năm 1919. Năm 1932, ông làm giám đốc một doanh nghiệp tại Paris. Năm 1945, ông làm chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu than của Pháp. Năm 1959, ông về hưu và tập trung vào sở thích cá nhân là thơ, sách và bươm bướm.

Antoine Pol nổi tiếng nhất với bài thơ Les passantes (Lữ khách), được Georges Brassens phổ nhạc năm 1972.