Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Saint-John Perse (15 bài)
- Henri Pourrat (1 bài)
- Jean Hans Arp (1 bài)
- Antoine Pol (1 bài)
- Jean Cocteau (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/11/2008 01:41 bởi hongha83
Pierre Jean Jouve (1887-1976) là nhà văn, nhà thơ, nhà tiểu thuyết và nhà phê bình Pháp. Sinh ở Arras, mất ở Paris.

Tác phẩm:
- Mồ hôi của máu (1934)
- Hélen (1936)
- Vinh quang (1942)
- Tụng ca (1947)
- Tuyển thơ (1964-1967)

Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (thơ Pháp)/ NXB Tác phẩm mới, 1992.