Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Paul Louis Rossi (1 bài)
- Jean Pérol (3 bài)
- Jacques Roubaud (5 bài)
- Yves Martin (1 bài)
- Henri Deluy (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2015 15:59 bởi hongha83
Bernard Vargaftig (1934-2012) là nhà thơ và dịch giả Pháp. Ông sinh ở Nancy và mất ở Avignon. Ông là giáo viên trong trường dạy nghề ở Lorrain và là bạn thân của nhà thơ Louis Aragon. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ và một tuyển tập thơ kháng chiến. Ông cũng đã dịch các thi phẩm của nhà thơ Sandor Woeres (Hungari) sang tiếng Pháp. Năm 2007 ông nhận Giải thưởng Văn học Pháp ngữ Jean Arp cho các tác phẩm của mình.