Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bernard Vargaftig (1 bài)
- Jean Pérol (3 bài)
- Jacques Roubaud (5 bài)
- Yves Martin (1 bài)
- Henri Deluy (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2012 19:43 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/11/2012 12:23 bởi hongha83
Paul Louis Rossi (1934-) sinh ở Nantes, là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật Pháp.

Tác phẩm:
- Nghi lễ cho đêm (Liturgie pour la nuit), 1958
- Chuyến viễn du của thánh Ursule (Le voyage de sainte Ursule), 1973
- Trạng thái tạm bợ(Les états provisoires), 1984
- Những chiếc sành (Faïences), 1995