Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jacques Roubaud (5 bài)
- Henri Deluy (1 bài)
- Sébastien Japrisot (1 bài)
- Michel Deguy (2 bài)
- Jude Stéfan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Xuân Sanh (2 bài)
- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2008 18:40 bởi hongha83
Jean Pérol (1932-) là nhà thơ, nhà văn đương đại Pháp, sinh tại Vienne, Isère. Sống tại Ardèche. Thời thơ ấu và tuổi thiếu niên sống ở vùng Sud-Est của Pháp. Học Cao đẳng ở Lyon. Năm 1961, ông bỏ công nghiên cứu, tìm hiểu đồ sứ Nhật Bản và đã ở Fukuoka và Tokyo hơn 20 năm trời, cho đến năm 1989. Ông còn lưu lại hai năm ở  Kaboul (Afghanistan), hai năm ở Louisiane (New Orleans, Mỹ) và hai năm ở New York (Mỹ)

Jean Pérol đã cộng tác với các tờ N.R.F, Những lá thư Pháp và Tạp chí văn học. Là thành viên của Viện hàn lâm Mallarmé kể từ năm 1998.

Ông đã được Giải thưởng thơ Roger Kowalski (Prix de Poésie Roger Kowalski) do Thành phố Lyon (Ville de Lyon) trao tặng. Giải Mallarmé năm 1988 cho tác phẩm  Lưu đày Asile (Asile exil) và toàn bộ tác phẩm của ông.

Giải Au.tr.es năm 1998 cho tác phẩm Một mùa hè đáng nhớ

Jean Pérol hiện sống một phần ở Ardèche, một phần ở Paris.

Nguồn: http://auteurs.arald.org/...p;AUR_FILE=Perol1932.html