Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sébastien Japrisot (1 bài)
- Michel Deguy (2 bài)
- Jean Pérol (3 bài)
- Jacques Roubaud (5 bài)
- Jude Stéfan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Hưng (1 bài)
Tạo ngày 27/08/2015 09:15 bởi hongha83
Henri Deluy (1931-) là nhà thơ Pháp. Ông sinh ở Marseille. Ông làm giám đốc của tạp chí "Hành động Thơ" (Action poétique). Ông là một trong những nhân vật chủ chốt của thơ đương đại Pháp.

Tác phẩm:
- Những bức hình (Images), 1940
- Sự vi phạm (Infraction), 1974
- Hai mươi bốn giờ yêu trong tháng bảy rồi tháng tám (Vingt-quatre heures d'amour en juillet, puis en août), 1987
- Mối tình phàm tục (L'Amour charnel), 1994