Đứng trên bờ ao
Tre nghiêng soi bóng
Mặt hồ gợn sóng
Tre thả thuyền trôi
Trưa hè nắng nôi
Tre trùm bóng mát
Buổi chiều gió hát
Võng tre êm đềm
Tre làm nôi êm
Ru em ngon giấc
Làm chông nhọn hoắt
Ngăn bước quân thù
Đường đi tới lớp
Vai rợp bóng tre...

Sâu thẳm trời khuya
Ngọn tre cao vút
Treo ông trăng vàng
Soi khắp đường làng
Ngọn đèn không tắt.

- Lắng nghe, lắng nghe
Rì rào khúc hát
Bốn mùa tiếng tre.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]