Ông giẳng ông giăng,
Xuống chơi với tôi.
Có bầu có bạn,
Có ván cơm xôi.
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng.
Có lưng hũ rượu,
Có khướu đánh đu.
Thằng cu vỗ chài,
Bắt trai bỏ giỏ.
Cái đỏ ẵm em,
Đi xem đánh cá.
Có rá vo gạo,
Có gáo múc nước.
Có lược chải đầu,
Có trâu cày ruộng.
Có muống thả ao,
Ông sao trên trời.


Khảo dị:
Ông giẳng ông giăng ơi,
Xuống đây mà chơi với tôi.
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng.
Có lưng hũ rượu,
kiệu bán đu.
cu thuyền chài,
Có chai bỏ lọ.
đỏ bế em,
Đi xem đánh cá.
Cái lược chải đầu,
Con trâu cầy ruộng.
Cái muống thả ao,
Ông sao trên trời.
Nguồn:
1. Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2-2004
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009