Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với tôi
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nệp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Có khướu đánh đu
Thằng cu vỗ chài
Bắt trai bỏ giỏ
Cái đỏ ẵm em
Đi xem đánh cá
Có rá vo gạo
Có gáo múc nước
Có lược chải đầu
Có trâu cày ruộng
Có muống thả ao
Ông sao trên trời.


Khảo dị:
Ông giẳng ông giăng ơi,
Xuống đây mà chơi với tôi.
Có nồi cơm nếp,
Có nệp bánh chưng.
Có lưng hũ rượu,
Có kiệu bán đu.
Có cu thuyền chài,
Có chai bỏ lọ.
Có đỏ bế em,
Đi xem đánh cá.
Cái lược chải đầu,
Con trâu cầy ruộng.
Cái muống thả ao,
Ông sao trên trời.
Nguồn:
1. Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2-2004
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009