Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:08

平戎辭

太白秋高助發兵,
長風夜卷虜塵清。
男兒解卻腰間劍,
喜見從王道化平。

 

Bình nhung từ

Thái Bạch thu cao trợ phát binh,
Trường phong dạ quyển lỗ trần thanh.
Nam nhi giải khước yêu gian kiếm,
Hỉ kiến tòng vương đạo hoá bình.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thái Bạch cao giúp binh xuất trận
Gió đêm dài cuốn hết bụi Hồ
Nam nhi rồi có khi cởi kiếm
Giúp vua xong an lạc biết bao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thái Bạch thu cao giúp phát binh
Gió đêm cuốn sạch bụi chiến tranh
Nam nhi mấy lần rời đao kiếm
Xem theo đức trị hoá yên bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giúp ra quân sao thu Thái Bạch
Gió đêm dài thổi sạch bụi thù
Thân trai cởi kiếm đắn đo
Theo đòi vương đạo chăm lo yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sao thu Thái Bạch giúp ra quân
Đêm bắt giặc nhanh sạch gió vần.
Trai tráng tháo gươm lưng chẳng kịp
Mừng rằng vương đạo hoá bình an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời