Dưới đây là các bài dịch của phanlang @www.tvvn.org. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 183 trang (1824 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đô môn liễu (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bốn mươi dặm xanh xanh đô phủ,
Đã bao lần nghênh đón, tiễn đi.
Già này nói cùng ai bày liễu,
Thích đón về, ghét cảnh chia ly.

Ảnh đại diện

Trung thu Khả Hành chiêu ẩm nhân tụng Đông Pha “Minh nguyệt minh niên hà xứ khan” chi cú toạ trung thỉnh Minh Sơ, Khả Hành các hoạ kỳ vận dư đắc nhị thủ giai dụng tam điệp thể nhưng mệnh Trinh phú kỳ 2 (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời trở lạnh đêm đen sương gió,
Gió áo bay trăng tự cao đài.
Rượu một ly dưới vầng ngọc tỏ,
Người đẹp nhìn ngàn dặm cùng ai.

Ảnh đại diện

Trung thu Khả Hành chiêu ẩm nhân tụng Đông Pha “Minh nguyệt minh niên hà xứ khan” chi cú toạ trung thỉnh Minh Sơ, Khả Hành các hoạ kỳ vận dư đắc nhị thủ giai dụng tam điệp thể nhưng mệnh Trinh phú kỳ 1 (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không gây lạnh trời đêm mưa gió,
Nhớ đến người ở ẩn cao đài.
Lão phu già có vầng trăng đáp,
Tự anh nhìn gương sáng ngày mai.

Ảnh đại diện

Độc Lạc đài dụng “Miên phân hoàng độc thảo, Toạ chiếm bạch âu sa” vi vận phân phú đắc thủ vĩ nhị tự kỳ 2 (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước tung toé ôm nghiêng thôn xóm,
Nửa ra đồng nửa tẩm ruộng gai.
Quê cũ đẹp lại nhiều đặc sản,
Cẩn thận đừng xéo cát đê dài.

Ảnh đại diện

Độc Lạc đài dụng “Miên phân hoàng độc thảo, Toạ chiếm bạch âu sa” vi vận phân phú đắc thủ vĩ nhị tự kỳ 1 (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đóng cửa ngủ, nằm cao lười dậy,
Tạnh mưa thăm, nguyên dã chẳng siêng.
Tâm muốn nhàn nhưng chưa ổn định,
Mã gia trang đẹp cảnh lâm tuyền.

Ảnh đại diện

Xa trung hí tác (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong xe chẳng giữ nhiều lễ nghĩa,
Ly gia không có ý dại rồ.
Biết thế đem theo một bầu rượu,
Đường sá hoang vu chẳng chỗ mua.

Ảnh đại diện

Thôi chư công khảo quyển (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đuốc có thêm từ đêm đến sáng,
Trà có châm ngủ chẳng quên người.
Đông thành liễu nam thành đào mận,
Là một vòng quản lĩnh xuân tươi.

Ảnh đại diện

Cống viện bồi chư công dạ thoại nga văn hiểu chung (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đuốc hoa lốp bốp mở xuân tươi,
Quên ngủ vui chơi cả tiếng cười.
Ý người thua hẳn gió xuân thổi,
Chuông canh năm đến giữa lưng trời.

Ảnh đại diện

Vô đề (Hứa Hữu Nhâm): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm ngoái hẹn nhau mùa mẫu đơn,
Sẽ cùng nâng chén ngắm hoa thơm.
Hôm nay hoa nở người không thấy,
Chẳng nói về thôi lòng tủi hờn.

Ảnh đại diện

Tương Linh khúc hoạ Tử Tái vận (Uông Nhận): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tương Nga buồn một đêm rơi lệ,
Hoá thành mưa đổ xuống ngàn năm.
Hồ Động Đình mùa thu gió thổi,
Hoa lan thơm trăng chiếu thì thầm.
Mặt hồ rộng xa xa sóng trắng,
Giây đàn thần nghẹn tiếng bổng trầm.
Trên tùng xanh những chim huyền hạc,
Vừa kêu to xoè cánh rỉa lông.
Đất Thương Ngô nổi vầng mây trắng,
Phải con vua du lãm đấy không?
Đêm đêm vang tiếng tranh tiếng sắt,
Mỹ nhân buồn đến chết đầu sông.

Trang trong tổng số 183 trang (1824 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối