Dưới đây là các bài dịch của phanlang @www.tvvn.org. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 146 trang (1456 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kiềm Dương nguyên nhật hỉ tình (Tra Thận Hành): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời trong sáng đã lên,
Chập chùng núi tuyết soi bên cô thành.
Địch chưa thổi mơ lìa cành,
Gió đông vừa chớm liễu xanh nhẹ vờn.
Tóc mây suốt vạn dặm sương,
Mười năm binh lửa thảm thương dân tình.
Đến nay điềm tốt chợt sinh,
Già quê mong được thái bình lắm khi.

Ảnh đại diện

Thơ viết trong tù sáu bài kỳ 1 - Cúng giỗ tại nhà (Lâm Chiêu): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ba mươi bảy năm huyết tích, ai còn nhớ hết?
Người đã chết rồi, hậu nhân cúng tế,
Một trường huyết lệ.
Cậu cậu ơi! Cháu gái tại ngục tù đỏ khóc tái tê.
“Quốc tế ca” chỉ toàn lý thuyết,
Cháu biết rằng dạy dỗ cháu là mẹ,
Nhưng giáo hoá mẹ là cậu.
Cậu có biết,
Vạn ức đồng bào hy sinh,
Hiện nay thành mất tự do tội hình,
Cùng nô lệ đói khát biết bao sinh linh.

Ảnh đại diện

Bi phẫn thi (Lâm Chiêu): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chôn xác đâu cần phải Bắc Mang,
Ghi công để bút quét dọc ngang.
Một đời khí cao cùng chí cứng,
Chết thành gió mát thổi bình an.

Ảnh đại diện

Lâm Chiêu ngục trung thi (Lâm Chiêu): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tính mệnh như cây xinh,
Sinh tình yêu hoa đẹp.
Tự do toả khắp nơi,
Mừng hào quang lớp lớp.
Tính mệnh nguy nhưng còn,
Tình yêu mãi không thôi.
Vì tự do nguyện chết,
Quyết không làm tì nô.

Ảnh đại diện

Chiếm lĩnh Nam Kinh (Mao Trạch Đông): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió giăng mưa giật Chung San,
Hùng binh trăm vạn vượt tràn qua sông.
Hổ ngồi rồng cuộn chiếm xong,
Hiên ngang đất ngả trời long đì đùng.
Thừa thắng đuổi giặc tận cùng,
Mua danh đừng học tôn sùng Bá Vương.
Trời kia có mắt làm gương,
Đến ngày chánh đạo tang thương đổi đời.

Ảnh đại diện

Huyết thi đề y trung (Lâm Chiêu): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lưỡng long tranh chiến máu ngập trời,
Oán hận triệu người giao nước trôi.
Nhảy biển Lỗ Liên, nay học trước,
Hoành giáo Tào Man, khảng khái xưa.
Chỉ mong xã tắc chung dân nước,
Nào muốn núi sông riêng của vua.
Máu đổ trung nguyên toàn bách tính,
Uổng xưng chánh đạo hoá biển dâu.

Ảnh đại diện

Trương Gia Khẩu (Liên Hoành): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến đây thoả mộng rong chơi,
Gió xuân dương liễu xanh trời đầu quan.
Ải xa băng giá không tan,
Thế mà sênh gõ ca vang trên lầu.

Ảnh đại diện

Tô Tiểu mộ (Liên Hoành): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến nơi, thành tuyết hoa đào,
Làm thơ, hờ buộc thuyền vào gốc dương.
Rượu tàn người tản tứ phương,
Tây Linh trăng mọc cong dường mày ai.

Ảnh đại diện

Mạc Sầu hồ điếu Việt quân chiến tử giả mộ (Liên Hoành): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương trầm viếng mộ anh hùng,
Tài năng áp đảo nằm chung bên hồ.
Nước xanh chữ mới bia cao,
Hoa rơi hồng vấy cựu bào chinh phu.
Trung nguyên dừng ngựa quay đầu,
Oanh kêu mộng sớm thương đau bao lần.
Cuộc cờ thắng bại chưa phân,
Vẫy roi ngựa lại lên lần Uất Kim.

Ảnh đại diện

Văn Trương Chấn Vũ chi ngục (Liên Hoành): Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bi thống thay tù vì ba chữ,
Kẻ chí sĩ chịu nhục sao đang.
Thân trượng phu bảy xích ngang tàng,
Cuộc tử sinh sao mà ngắn ngủi.
Anh không thấy:
Trận Dương Hạ cọp rồng về theo mây gió,
Hùng thay Trương Chấn Vũ đương thời.
Trên ngựa hô to binh quyết khởi,
Trước trướng ca múa thật hiên ngang.
Nhưng phó tổng thống hô:
Ôi! Yêu nước không có,
Nhẫn nhục cũng không,
Giết là đúng.
Đại tổng thống phán:
Đúng vậy! Ngươi có tội,
Luật pháp xử.
Cửa thành hiệu uý hùa theo khử.
Trường An nửa đêm trời mờ sương,
Ngực thủng đạn, xác vất góc đường.
Anh không thấy
Thịt Bành Việt, da Hàn Tín,
Xưa nay tù oan nghiệt,
Không thời nào không có!

Trang trong tổng số 146 trang (1456 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối