秋思贈遠其二

厭攀楊柳臨清閣,
閑采芙蕖傍碧潭。
走馬臺邊人不見,
拂雲堆畔戰初酣。

 

Thu tứ tặng viễn kỳ 2

Yếm phàn dương liễu Lâm Thanh các,
Nhàn thái phù cừ bàng bích đàm.
Tẩu Mã đài biên nhân bất kiến,
Phất Vân đôi bạn chiến sơ hàm.

 

Dịch nghĩa

Ở quê nàng vin cành liễu chán, bỏ lên gác xanh,
Lúc nhàn hái hoa sen bên đầm nước biếc.
Lên Chương Đài ngóng ta mà chẳng thấy ai,
Nơi chiến địa ta nghe giặc đang lăm le giao chiến.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu Lâm Thanh vin mềm ngọn liễu
Đầm nước xanh hái nụ hoa sen
Cạnh Đài Tẩu Mã đường bên
Còn ham mê chiến chiếm nền Phất Vân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Chán vin dương liễu Lâm Thanh các
Quen hái hoa sen cạnh đầm xanh
Bên Tẩu Mã đài người chẳng thấy
Phất Vân mới uống lại chiến tranh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vin liễu chán, bỏ lên lầu biếc
Nhàn hái sen bên chiếc đầm xanh
Chương đài ngóng chẳng thấy anh
Nơi gò chiến địa giặc đang gầm ghè.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyệt Quang

Bỏ vin liễu, bồi Lâm Thanh các
Rảnh hái sen, bên đầm nước xanh
Sen há chẳng, hơn thua với liễu
Một thanh cao, một ví đài anh
Đài Tấu Mã trông nhau chẳng thấy
Miền Phất Vân còn bụi chiến chinh.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời