Ngời ngời ánh trăng sáng,
Bên giường chiếu màn che.
Ưu sầu không thành giấc,
Khoác áo dạo bước đi.
Người đi tuy vui vẻ,
Đâu như sớm trở về?
Bồi hồi bước ra cửa,
Sầu biết nói cùng ai?
Hoài ngóng, về phòng lại,
Lệ nhỏ thấm xiêm y.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.