Dưới đây là các bài dịch của Điệp luyến hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (617 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhập Tuỳ thị yến ứng chiếu thi (Trần Thúc Bảo): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhật nguyệt đức trời tỏ,
Núi sông hùng vĩ thay.
Thái bình sao báo đáp,
Dâng sách trị vì hay.

Ảnh đại diện

Nhật nguyệt quang thiên đức (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhật nguyệt đức trời soi,
Núi sông ơn sáng ngời.
Thái bình nào báo đáp,
Dâng sách trị muôn đời.

Ảnh đại diện

Cung điện thiều nghiêu tủng (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cung điện thực nguy nga,
Phố phường như gấm hoa.
Gió mây nay tụ hội,
Muôn thuở đất vương gia.

Ảnh đại diện

Đại tỉ nhân tự cử (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khi tới kỳ thi cử,
Hương thư được chọn tên.
Đề vào trong sổ quế,
Cung điện mau mau lên.

Ảnh đại diện

Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt (Tô Lân): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước chiếu lâu đài trông trăng sớm,
Nắng soi hoa cỏ đón xuân nhanh.

Ảnh đại diện

Khứ phụ (Mạnh Giao): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chàng như gương trong hộp,
Vỡ chẳng thể hoàn nguyên.
Lòng thiếp như ngó sen,
Gãy rồi vẫn liền nối.
Chàng xe vua dẫn lối,
Hôm nay có về không.
Gái chỉ lấy một chồng,
Sao tái giá người khác.
Nghe lìa bầy chim hạc,
Ai oán đàn bảy dây.

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tương tư dài,
Tương tư dài.
Nếu hỏi bao giờ mới nguôi ngoai,
Chỉ khi gặp mà thôi.

Tương tư dài,
Tương tư dài.
Muốn lấy lòng mình nói với ai,
Kẻ bạc tình nào hay.

Ảnh đại diện

Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến ký Nguyễn Trứ Phủ (Bùi Thúc Trinh): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mây hết, mưa tan, vầng nhật tươi,
Bầu thu yên ả mênh mông phơi.
Tán vàng, cúc rậm vàng che lối,
Lạch biếc, ao ngang nước nhuộm trời.
Vạn khoảnh bãi gò làn lóng lánh,
Ngàn nhà thôn xóm khói chơi vơi.
Một thu trong trẻo một thu đẹp,
Giỡn nước, lên lầu, ruổi ngựa thôi.

Ảnh đại diện

Kha cán như kim thạch (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thân gốc như vàng đá,
Giá băng không ngại lòng.
Trên đời ai kết bạn?
Chỉ có trúc và tùng.

Ảnh đại diện

Xuân du phương thảo địa (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân chơi bờ cỏ xanh,
Hạ ngắm ao sen biếc.
Thu uống rượu hoàng hoa,
Đông ngâm thơ vịnh tuyết.

Trang trong tổng số 62 trang (617 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối