Dưới đây là các bài dịch của Điệp luyến hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 61 trang (610 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tương tư dài,
Tương tư dài.
Nếu hỏi bao giờ mới nguôi ngoai,
Chỉ khi gặp mà thôi.

Tương tư dài,
Tương tư dài.
Muốn lấy lòng mình nói với ai,
Kẻ bạc tình nào hay.

Ảnh đại diện

Thu thiên tễ cảnh kỷ kiến ký Nguyễn Trứ Phủ (Bùi Thúc Trinh): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mây hết, mưa tan, vầng nhật tươi,
Bầu thu yên ả mênh mông phơi.
Tán vàng, cúc rậm vàng che lối,
Lạch biếc, ao ngang nước nhuộm trời.
Vạn khoảnh bãi gò làn biêng biếc,
Ngàn nhà thôn xóm khói chơi vơi.
Một thu trong trẻo một thu đẹp,
Giỡn nước, lên lầu, ruổi ngựa thôi.

Ảnh đại diện

Kha cán như kim thạch (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thân gốc như vàng đá,
Giá băng không ngại lòng.
Trên đời ai kết bạn?
Chỉ có trúc và tùng.

Ảnh đại diện

Xuân du phương thảo địa (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân chơi bờ cỏ xanh,
Hạ ngắm ao sen biếc.
Thu uống rượu hoàng hoa,
Đông ngâm thơ vịnh tuyết.

Ảnh đại diện

Thi tửu cầm kỳ khách (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cầm kỳ thi tửu thú,
Phong hoa tuyết nguyệt chơi.
Lòng không màng phú quý,
Đích thực tiên trên đời.

Ảnh đại diện

Mộng Vi Chi (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đêm qua nằm mộng dắt tay chơi,
Sáng dậy đầm khăn ướt lệ rơi.
Chương Phố thân già ba lượt ốm,
Hàm Dương nấm cỏ tám năm rồi.
Xương mềm dưới suối yên thân bác,
Tóc trắng trên đời gửi phận tôi.
A Vệ, Hàn Lang lần nối gót,
Dưới âm có biết chuyện trên đời?

Ảnh đại diện

Viện lạc trầm trầm hiểu (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sân trong lặng lẽ sáng,
Hương tuyết nở hoa tươi.
Một nhánh dưới mưa ướt,
Quý Phi nước mắt rơi.

Ảnh đại diện

Nhân tại diễm dương trung (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đứng trước cảnh xinh tươi,
Đào hồng ánh mặt người.
Tháng hai ba mỗi độ,
Trong gió xuân vui cười.

Ảnh đại diện

Xuân đáo thanh minh hảo (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân tới thanh minh đẹp,
Cỏ cây như gấm thêu.
Mỗi năm tới tiết ấy,
Hà cớ cứ mưa đều.

Ảnh đại diện

Sổ điểm vũ dư vũ (Uông Thù): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rả rích mưa không ngớt,
Tiết hàn thực lạnh căm.
Đỗ quyên hoa hé nở,
Huyết lệ nhuốm màu son.

Trang trong tổng số 61 trang (610 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối