Dưới đây là các bài dịch của Điệp luyến hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 59 trang (582 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hữu nhân tiếu ngã thi (Hàn Sơn): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Có kẻ cười thơ ta,
Thơ ta hợp điển nhã.
Không cần họ Trịnh chú,
Chẳng phải họ Mao giải.
Đời hiếm kẻ tri âm,
Ít gặp đâu làm lạ.
Cung thương ví hợp cách,
Bệnh ấy ta vẫn mãi.
Người mắt sáng soi vào,
Sẽ lưu truyền thiên hạ.

Ảnh đại diện

Đề Lưỡng Quảng tổng đốc phủ đối liên (Lâm Tắc Từ): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Biển nạp trăm sông, có bao dung nên rộng lớn;
Vách cao ngàn nhận, không ham muốn mới vững bền.

Ảnh đại diện

Thu tứ (Lục Du): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Danh lợi người như lửa đuổi trâu,
Giang hồ đây đó một thân âu.
Thảnh thơi mới biết ngày dài lắm,
Say khướt cho quên việc lớn lao.
Chày vải khua mòn trăng ngõ thẳm,
Giếng ngô rụng vắng góc vườn thu.
Muốn trông, mắt đục nhìn xa khó,
Nào chốn có lầu trăm thước cao.

Ảnh đại diện

Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nội rộng cỏ phô sáu bảy dặm,
Đôi tiếng sáo chiều vẳng dọc ngang.
Hoàng hôn về lại, cơm no ấm,
Chẳng cởi áo tơi, ngủ dưới trăng.

Ảnh đại diện

Vãn xuân (Hàn Dũ): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai đem xuân sắc đi đâu hết?
Hồng lục yêu kiều nửa chẳng còn.
Tơ liễu trái du theo gió thổi,
Nhởn nhơ bay loạn bỏ không vườn.

Ảnh đại diện

Cung từ (Lâm Hồng): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên điện áo rồng mờ nhật nguyệt,
Trong nghiên cờ quạt bóng như đan.
Luận bàn lễ nhạc ba nghìn chữ,
Đối đáp sân son trước nắng tàn.

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 91 (Vương Kiến): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gác tía điện vàng nối điệp trùng,
Trên tay người đẹp: ngọc phù dung.
Vào ngày thiên tử lên tiên giới,
Năm sắc xe mây đóng sáu rồng.

Ảnh đại diện

Chu quá An Nhân (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Một chiếc thuyền câu, đôi tiểu đồng,
Trong thuyền ngồi rảnh, mái chèo buông.
Không mưa tất thảy đều căng tán,
Chẳng phải che đầu, đón gió giương.

Ảnh đại diện

Xuân tàn (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân hết lòng quê gợi nỗi niềm,
Chải đầu những hận tóc dài thêm.
Cả ngày én hót đùa quanh quẩn,
Mưa bụi tường vi hương khắp rèm.

Ảnh đại diện

Tống Thuỷ Vân quy Ngô (Diệp Tĩnh Tuệ): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên ải tiếng chày tiếng vọng vang,
Về nam ruổi ngựa xót thân chàng.
Đêm nay cùng cạn quên trời đất,
Mai nhớ nhau rồi rượu có chăng!

Trang trong tổng số 59 trang (582 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối