Dưới đây là các bài dịch của Điệp luyến hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 59 trang (582 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bạch Hoa công chúa (Lý Trần Thản): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cùng đường tìm tới để nương nhờ,
Sông núi xung quanh phủ mịt mù.
Vận nước mặc trôi khôn níu giữ,
Tình nhà chớ hỏi gửi cơn mơ.
Nhà tranh ẩn tích quên trần thế,
Nến trắng coi kinh niệm Phật tu.
Phận gái ơn cha sao báo đáp,
Thân như làn khói toả hơi mờ.

Ảnh đại diện

Thân Nhân Trung (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời đem người giỏi xuống cho đời,
Số một Tao Đàn, chẳng dưới ai.
Tột bậc văn chương tài hiếm có,
Cha con vinh hiển một nhà hai.

Ảnh đại diện

Sắc Lặc ca (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dưới Âm Sơn,
Sắc Lặc rộng,
Trời như chiếc lều,
Bốn nội phủ bóng.
Trời xanh xanh,
Nội mênh mang.
Gió thổi cỏ nghiêng bò dê tung tăng.

Ảnh đại diện

Phú đắc thiệp giang thái phù dung (Tiêu Dịch): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió sông thổi mát lành,
Chèo quế dạo vòng quanh.
Xa như Kinh Triệu kiếm,
Gần hoá mũ Hán quan.
Gió thổi hương toả ngát,
Bóng như từ gốc sinh.
Lá cuộn ngọc còn giữ,
Hoa mở hồng mong manh.
Trời chiều thuyền chở nặng,
Trở về tới bên thành.

Ảnh đại diện

Nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc (Ngô Quân): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đai gấm, trâm hoa giắt,
Áo rủ nước nhẹ nhàng.
Hỏi người đi đâu đó,
Hái sen ở Giang Nam.
Liêu Tây ba ngàn dặm,
Muốn gửi bao cách ngăn.
Mong chàng sớm về lại,
Kịp chớ để hoa tàn.

Ảnh đại diện

Chiết hà hữu tặng (Lý Bạch): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời thu ra sông giỡn,
Sen hồng nở đáng yêu.
Vin lá nghịch hạt châu,
Sóng sánh chẳng tròn đều.
Muốn tặng, người xa cách,
Phương trời khó biết đâu.
Nhớ nhung không cách gặp,
Buồn trông gió thổi nhiều.

Ảnh đại diện

Hiệu cổ thu dạ trường (Tiền Khởi): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời thu sương ngọc bay
Gió bắc thổi sen lay
Mang tình gấm dệt đèn đơn lụi
Gạt lệ nhớ nhung giọt lậu dài
Trước thềm mây biếc yên như nước
Quạ đậu trăng treo chim dậy hót
Nghe xa tiếng cửi vẳng từ đâu
Trướng gấm rèm mây thẳm thẳm sâu
Trong cửa lặng thầm nghe lá rụng
Tưởng người bóng lẻ nỗi thêm rầu

Ảnh đại diện

Ngạc chử vãn diểu (Trần Phu): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoàng Hạc lầu cao lá rụng vàng
Mây trời bay hết, sóng mang mang.
Chèo theo trăng sáng về Vu Giáp,
Đèn đuổi sóng vờn tới Hán Dương.
Dữu Lượng có công lưu sử sách,
Nễ Hành không đất dụng văn chương.
Trước sau còn lại đôi hàng liễu,
Cùng với người qua chuyện Vũ Xương.

Ảnh đại diện

Định phong ba - Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương (Tô Thức): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vốn thích hào hoa ấy những chàng,
Trời còn đem tặng một cô nàng.
Nức tiếng ca hay cùng vẻ đẹp,
Gió nổi,
Tuyết bay biển nóng mát trong lành.

Vạn dặm về đây thêm nét trẻ,
Cười mỉm,
Mai thơm từ núi miệng còn vương.
Ướm hỏi Lĩnh Nam trời không tốt?
Bèn nói,
Thấy lòng yên ổn tức quê hương.

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Triệu Quỳ): Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dặm khách mận đào mọc với ai?
Cánh hồng bừng sáng đội sương mai.
Dì gió một đêm ghen vẻ đẹp,
Thềm rêu vô số xác hoa rơi.

Trang trong tổng số 59 trang (582 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối