Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Tử Mẫn (2 bài)
- Bạch Đông Ôn (2 bài)
- Vũ Văn Lý (4 bài)
- Đinh Gia Hội (3 bài)
- Nguyễn Văn Giao (85 bài)
Tạo ngày 09/04/2022 10:27 bởi tôn tiền tử
Bùi Thúc Trinh 裴叔禎 (1810-1890) còn có tên là Bùi Trung, tự Anh Xuyên, Nhất Trung, quê thôn Trung Cường, xã Quần Anh Hạ, huyện Chân Ninh, nay là xóm Đông Cường, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông tinh thông nho, y nhưng đi thi mấy lần chỉ đỗ nhất trường, chuyên tâm nghiên cứu y học, hành nghề chữa bệnh, mở trường dạy nghề y, học trò theo học rất đông. Tác phẩm có Di nhàn tập và các sách y học.