15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Bá Quát (388 bài)
- Đoàn Huyên (76 bài)
- Phan Thúc Trực (57 bài)
- Nguyễn Hàm Ninh (13 bài)
- Nguyễn Tử Mẫn (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/01/2020 17:08 bởi tôn tiền tử
Vũ Văn Lý 武文理 (1809-1879) tự Trung Thuận, hiệu Vĩnh Xuyên, người xã Vĩnh Trụ, tổng Công Xá, huyện Nam Xương, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nội (nay thuộc Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Thân sinh ra ông là người nổi tiếng văn tài ở trấn Sơn Nam hạ, được triều đình phong tặng Phụng thành đại phu làm đến chức Hàn lâm viện thị giảng, mẹ họ Trần được tặng Tòng ngũ phẩm nghi nhân (bia khắc năm Tự Đức thứ 30 [1878] tại nhà thờ họ Vũ thị trấn Vĩnh Trụ). Vũ Văn Lý đỗ cử nhân năm Canh Tý (1840), đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu niên hiệu Thiệu Trị thứ nhất (1841), được triều đình bổ nhiệm làm biên tu Quốc sử quán, làm việc tại triều được 10 năm, đến năm Tự Đức thứ 5 (1881) vì lý do sức khoẻ xin lui về quê nhà dưỡng hưu. Tại quê nhà xã Vĩnh Trụ, ông mở trường dạy học, đến năm Tự Đức thứ 18 (1864) lại…

 

Tuyển tập chung