64.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
76 bài thơ
Tạo ngày 30/12/2009 23:49 bởi Vanachi
Đoàn Huyên 段諠 (1808-1885), theo Ứng Khê thi văn tập, lúc nhỏ tên là Bàng, sau lớn lên đổi là Trọng Huyên 仲諠, tự là Xuân Thiều 春韶, sau đổi là Phúc Hoà, biệt hiệu Ứng Khê 應溪. Về sau “do lệ của triều đình ấn định rằng, phàm tên người là quan viên mà có dùng bộ “nhân” và bộ “nhật” thì đều phải đổi cả, vì thế mới đổi thành và bỏ bớt chữ Trọng đi, gọi là Đoàn Huyên, còn tự và hiệu thì vẫn giữ như cũ”. Ông người thôn Chu Xá, xã Hữu Thanh Oai, phủ Ứng Hoà, tỉnh Hà Nội (nay là xã Hữu Châu, Tả Thanh Oai, tỉnh Hà Tây). Ông đỗ Cử nhân ưu hạng đệ nhị danh năm Tân Mão niên hiệu Minh Mệnh thứ 12 (1831). Năm Ất Mùi, niên hiệu Minh Mệnh thứ 16 (1835) ông được gọi vào kinh đô Huế giữ chức Hành tẩu Bộ Binh. Năm Mậu Tuất, niên hiệu Minh Mệnh thứ 19 (1838), ông được cử giữ chức Tri huyện huyện Hưng Nhân,…

 

 1. Ất Hợi thí bút
  2
 2. Bất mỵ
  4
 3. Canh Tý thị nhi bối khai bút
  3
 4. Cáo hưu lưu tỉnh đường liệt hiến
  2
 5. Chi di
  3
 6. Cuối năm gửi thư về nhà trình báo
 7. Cử nhân Hoàng Trung thượng kinh hội thí thi dĩ tiễn chi kiêm tiễn cử nhân Ngọc Giản
  1
 8. Dạ khởi văn lôi
  3
 9. Dạ vũ ức hữu nhân Hoàng Trung
  1
 10. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1
  2
 11. Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 2
  2
 12. Đinh Dậu thí bút
  3
 13. Đoan dương
  2
 14. Độc toạ
  4
 15. Đối vũ
  3
 16. Gia đệ đăng tường thư tặng
  2
 17. Gửi vợ
 18. Hạ ấp nhân Thạch Thất cựu huyện doãn lục thập hựu nhất chi thọ
  2
 19. Hạ bản xã Đào cử nhân
  2
 20. Hạ bản xã Đào Lạc Đình tự Song Yên huấn đạo thăng Hạ Hoà tri huyện
  2
 21. Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân
  2
 22. Hạ đường huynh đăng tường
  1
 23. Hạ Lâm Thao thái thú Vũ Khả Thái phó lỵ tịnh tiểu dẫn
  2
 24. Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ
  2
 25. Hạ Tùng Hiên tôn sư ngũ thập thọ
  2
 26. Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện
  2
 27. Hạ Vân Cốc Đặng tiến sĩ đăng đệ
  2
 28. Hạ Vĩnh Trụ tế tửu mông phong tặng phụ mẫu
  3
 29. Hạ Vĩnh Trụ tiến sĩ gia nghiêm thất thập thọ
  2
 30. Hạ Vĩnh Trụ Vũ cử nhân
  3
 31. Hiểu khởi
  2
 32. Học cầm ca
  1
 33. Khánh Ninh cung
  2
 34. Ký đường huynh Niệm gia đệ Oánh
  1
 35. Mộng tiên thất
  3
 36. Nghĩ bản huyện văn hội hạ Khúc Thuỷ cử nhân
  2
 37. Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân
  2
 38. Nguyên nhật công xuất đồ trung tức sự
  2
 39. Nhâm Tý thí bút
  2
 40. Sưu không
  2
 41. Tặng bản huyện huấn đạo Trang Liệt Nguyễn thăng biên tu sung giảng tập
  2
 42. Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện
  2
 43. Tặng Văn Giang huấn đạo quyền Lương Tài cấn đài phó Mỹ Lộc tri huyện
  2
 44. Thanh minh tiền tam nguyệt
  2
 45. Thất tịch kỳ 1
  3
 46. Thất tịch kỳ 2
  3
 47. Thu dạ ký văn
  4
 48. Thu tiêu thính vũ
  2
 49. Thư tặng đường huynh phó thu thí
  2
 50. Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí
  3
 51. Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân
  2
 52. Tiễn Đào thị độc thướng kinh
  1
 53. Tiễn Gia Lâm huấn đạo Nguyễn Doãn Vọng thăng Bình Sơn tri huyện
  1
 54. Tiễn Hà phủ Phạm đại nhân lai kinh
  1
 55. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1
  2
 56. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 2
  2
 57. Tiễn Lễ bộ Chủ sự Đa Sĩ Lê đài giả mãn hồi kinh
  1
 58. Tiễn phó ất
  2
 59. Tiễn phó giáp Nguyễn Tư Giản đại nhân
  2
 60. Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng
  2
 61. Tiễn Tây Mỗ Hữu cơ ngự sử thăng phó khuyết
  2
 62. Tiên tổ huý nhật
  2
 63. Tiễn Vĩnh Trụ tiến sĩ vinh quy
  2
 64. Tiễn Yên Dũng huấn đạo Nguyễn Toán bổ Đan Phượng tri huyện
  2
 65. Tiếp gia thư - Hội thí lạc đệ hậu
  4
 66. Tống cử nhân Nguyễn Giản Phủ chi Bắc Ninh hậu bổ
  2
 67. Tống khâm phái đốc biện Hưng Yên thành công Cửu Yên hà công công bộ lang trung Lương hồi kinh
  2
 68. Trương niên huynh
  2
 69. Vãn hiên ngẫu thành
  2
 70. Vịnh đăng hoa
  2
 71. Vịnh Khánh Ninh kiều
  2
 72. Vĩnh Lợi kiều bắc vọng
  2
 73. Vịnh nguyệt
  2
 74. Vịnh Ngự hà
  2
 75. Xuân nhật đề trú phòng
  2
 76. Xuân nhật, ngự hà vãn diểu
  4