Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 14:50

壬子試筆

抱孫初喜引家慶,
鬚鬢雖衰歲尚强。
四代孝慈真富貴,
三春煙景大文章。
閑尋樂處饒松徑,
別占生涯有墨莊。
幸願北堂凝壽曜,
長依萱蔭看蕃昌。

 

Nhâm Tý thí bút

Bão tôn sơ hỷ dẫn gia khương,
Tu mấn tuy suy tuế thượng cường.
Tứ đại hiếu từ chân phú quý,
Tam xuân yên cảnh đại văn chương.
Nhàn tầm lạc xứ nhiêu tùng kính,
Biệt chiếm sinh nhai hữu Mặc Trang.
Hạnh nguyện Bắc đường ngưng thọ diệu,
Trường y huyên ấm khán phồn xương.

 

Dịch nghĩa

Bế cháu mới mừng phúc nhà được đem lại
Râu tóc đã thưa nhưng vẫn ở tuổi khoẻ mạnh
Bốn đời hiếu từ thật phú quý
Cảnh khói mây mùa xuân làm rộng mở văn chương
Lúc nhàn rỗi tìm niềm vui nơi con đường rợp bóng thông
Riêng lấy làm kế sinh sống đã có thuyết Mặc Trang
Cầu mong ngôi nhà hướng bắc ngôi sao thọ sáng mãi mãi
Dài lâu nhờ phúc mẹ mà được thấy cảnh nhà phồn thịnh


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ẵm cháu mừng thay ấy phúc nhà
Tóc râu tuy bạc tuổi chưa già
Bốn đời hiếu từ thật phú quý
Ba tháng trời xuân hứng bút xa
Nhàn rỗi đường thông vui dạo mát
Mặc Trang học thuyết kế sinh nhai
Cầu mong nhà bắc ngời sao thọ
Gia cảnh đông vui đức mẹ già

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bế cháu mừng thay được phúc nhà,
Tóc râu thưa sức còn chưa già.
Bốn đời phú quý nhờ từ hiếu,
Mây khói mùa xuân rộng mở ra.
Nhàn rỗi tìm vui thông rợp bóng,
Mặc Trang thuyết lấy kế sinh nhai.
Cầu mong nhà bắc ngôi sao thọ,
Gia cảnh phồn vinh phúc mẹ già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời