Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2016 08:35

清明前三月

明朝車駕省松秋,
九十韶光此度留。
武庫街前雲展幛,
慶寧津次樹維舟。
風吹花柳篩晴日,
天襯樓臺畫碧流。
人羡御河春色好,
東君端為後宸遊。

 

Thanh minh tiền tam nguyệt

Minh triêu xa giá tỉnh tùng thu,
Cửu thập thiều quang thử độ lưu.
Vũ Khố nhai tiền vân triển trướng,
Khánh Ninh tân thứ thụ duy chu.
Phong xuy hoa liễu sư tình nhật,
Thiên sấn lâu đài hoạ bích lưu.
Nhân tiện Ngự hà xuân sắc hảo,
Đông quân đoan vị hậu thần du.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm xa giá đi thăm phần mộ
Chín chục thiều quang lưu lại nơi đây
Trước phố Vũ Khố mây giăng màn
Bên bến Khánh Ninh cây buộc dây thuyền
Gió thổi hoa liễu rây hạt nắng
Trời trong cùng lâu đài vẽ hình xuống dòng biếc
Ai cũng thích sắc xuân đẹp trên dòng sông Ngự
Gió xuân cũng vì tiết đẹp mà du chơi


Nguyên chú: “Ngự hà chúc mục” 御河矚目 (Ngắm sông Ngự).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Xa giá về thăm mộ sớm nay
Thiều quang chín chục đậu nơi này
Trước đường Vũ Khố mây giăng trướng
Bên bến Khánh Ninh thuyền buộc cây
Lầu dựng trời xanh sông biếc vẽ
Gió vờn bông liễu nắng vàng rây
Sắc xuân đẹp lắm trên dòng Ngự
Gió cũng vì xuân dạo tới đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa giá đi thăm mộ sáng nay,
Thiều quang chín chục lại lưu đây.
Giăng màn Vũ Khố mây ngoài phố,
Thuyền buộc dây Khánh Ninh bến cây.
Gió thổi liễu hoa rây hạt nắng,
Trời in dòng biếc cảnh lâu đài.
Sắc xuân đẹp thích trên dòng Ngự,
Vì tiết gió xuân du đẹp chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời